Vi ønsker å opplyse om følgende rettigheter når det gjelder å ta kopi av design fra våre bøker, hefter, design som er presentert i presse og lignende.
Disse rettighetene gjelder også fra/av design som er i bøker hefter ol som er utsolgt.

Materialet i div publikasjoner er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale med Thuve-Stua, Orion Forlag AS og Egmont er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

MVH
Anne-Stine Thuve i Thuve-Stua